SẢN PHẨM BÁN CHẠY

HI AQUACLEAN PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ CHẤT THẢI TÔM

Liên hệ

Ngày nay, các chế phẩm sinh học hay vi sinh trong nuôi trồng thủy sản giữ vai trò quan trọng phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, giúp tôm phát triển khỏe mạnh và năng suất cao. Bên cạnh xử lý nước ao, bùn đáy ao nuôi, tảo,… thì việc xử lý khí độc trong ao nuôi là vô cùng quan trọng.

Số Lượng:
LOẠI SẢN PHẨM:
TÂN HUY HOÀNG,

Review : 333

Ngày nay, các chế phẩm sinh học hay vi sinh trong nuôi trồng thủy sản giữ vai trò quan trọng phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, giúp tôm phát triển khỏe mạnh và năng suất cao. Bên cạnh xử lý nước ao, bùn đáy ao nuôi, tảo,… thì việc xử lý khí độc trong ao nuôi là vô cùng quan trọng.

THÀNH PHẦN HI AQUACLEAN

- Bacillus subtilis: 5x10/4 CFU/KG.
- Lactobacillus acidophilus: 5x10/3 
CFU/KG.
- Saccharomyces cerevisiae: 
5x10/5 CFU/KG.
- Amylase: 100.000 UI/KG.
- Protease: 2.000 UI/KG.
- Cellulase: 100.000 UI/KG.
- Pectinase: 2.000 UI/KG.
- Xylanase: 500 UI/KG.
- Chất mang (dextrose) vừa đủ: 1kg.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG HI AQUACLEAN

- Tháng 1: Dùng 100g/ 1ha.

- Tháng 2: Dùng 150g/ 1ha.

- Tháng 3: Dùng 200g/ 1ha.

- Tháng 4: Dùng 300g/ 1ha.

- Hòa với nước tạt đều xuống ao nuôi tôm lúc 9 giờ sáng, kết hợp mở quạt máy.

CÔNG DỤNG HI AQUACLEAN:
- Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm.
TÂN HUY HOÀNG :
SKU : HI AQUACLEAN
GÓI 0,5G : 227G
GÓI 1KG :
CHAI 1L :
CHAI 5L :
CAN :
THÙNG : 50 gói 1 thùng
0962 767 999
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng..
Sản phẩm đã được thêm vào so sánh..
Sản phẩm đã được thêm vào yêu thích..
Scroll